User Tools

Site Tools


1957--2233-kuznetsov-la-gi

Kuznetsov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 3 tháng 12 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2233
Đặt tên theo Nikolai Ivanovich Kuznetsov
Tên thay thế 1972 XE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0911834
Viễn điểm quỹ đạo 2.4643440
Độ lệch tâm 0.0819138
Chu kỳ quỹ đạo 1255.6292738
Độ bất thường trung bình 150.85801
Độ nghiêng quỹ đạo 3.41657
Kinh độ của điểm nút lên 247.40801
Acgumen của cận điểm 159.14396
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

2233 Kuznetsov (1972 XE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 December 1972 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Nikolai Ivanovich Kuznetsov (1911–44), một điệp viên tình báo Liên Xô.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2233 Kuznetsov
1957--2233-kuznetsov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)