User Tools

Site Tools


1958--3544-borodino-la-gi

Borodino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3544
Tên thay thế 1977 RD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8743914
Viễn điểm quỹ đạo 2.9294622
Độ lệch tâm 0.2196301
Chu kỳ quỹ đạo 1359.6842662
Độ bất thường trung bình 110.31522
Độ nghiêng quỹ đạo 8.90405
Kinh độ của điểm nút lên 147.74801
Acgumen của cận điểm 148.91794
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

3544 Borodino (1977 RD4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1977 bởi Chernykh, N. ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên the village thuộc Borodino, commemorating the battle that took place there in 1812.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3544 Borodino
1958--3544-borodino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)