User Tools

Site Tools


1959--1967-menzel-la-gi

1967 Menzel là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Max Wolf ngày 1 tháng 11 năm 1905.[1] Tên ban đầu của nó là A905 VC. Nó được đặt theo tên Donald Howard Menzel, một nhà thiên văn học Hoa Kỳ.

  1. ^ “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (1)-(5000)”. IAU: Minor Planet Center. Truy cập 7 tháng 3 năm 2010. 
1959--1967-menzel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)