User Tools

Site Tools


1962--2740-tsoj-la-gi

Tsoj
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2740
Đặt tên theo Viktor Tsoi
Tên thay thế 1974 SY4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8031896
Viễn điểm quỹ đạo 3.2010948
Độ lệch tâm 0.0662702
Chu kỳ quỹ đạo 1899.9637424
Độ bất thường trung bình 250.79897
Độ nghiêng quỹ đạo 9.35744
Kinh độ của điểm nút lên 197.98531
Acgumen của cận điểm 99.09395
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0805
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

2740 Tsoj (1974 SY4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1974 bởi L. Zhuravleva ở Nauchnyj.

Nó được đặt tên theo Viktor Tsoi (1962-1990), poet, composer, và soloist of the Soviet rock-group Kino.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2740 Tsoj
1962--2740-tsoj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)