User Tools

Site Tools


1965--3244-petronius-la-gi

3244 Petronius là một tiểu hành tinh vành đai chính tìm thấy ở vành đai tiểu hành tinh. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels năm 1960. Nó được đặt theo tên Petronius Arbiter.[cần dẫn nguồn]

1965--3244-petronius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)