User Tools

Site Tools


1966--3546-atanasoff-la-gi

Atanasoff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F. và Shkodrav, V.
Nơi khám phá Rozhen
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3546
Đặt tên theo John Vincent Atanasoff
Tên thay thế 1983 SC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6296743
Viễn điểm quỹ đạo 2.7574687
Độ lệch tâm 0.0237221
Chu kỳ quỹ đạo 1614.6975512
Độ bất thường trung bình 333.33575
Độ nghiêng quỹ đạo 7.03829
Kinh độ của điểm nút lên 335.30484
Acgumen của cận điểm 251.40374
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

3546 Atanasoff (1983 SC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1983 bởi Helin, E. F. và Shkodrav, V. ở Rozhen. Nó được đặt theo tên physicist John Vincent Atanasoff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3546 Atanasoff
1966--3546-atanasoff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)