User Tools

Site Tools


1967--3748-tatum-la-gi

Tatum
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3748
Tên thay thế 1981 JQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1434762
Viễn điểm quỹ đạo 2.9229846
Độ lệch tâm 0.1538566
Chu kỳ quỹ đạo 1472.6870550
Độ bất thường trung bình 319.71602
Độ nghiêng quỹ đạo 5.98195
Kinh độ của điểm nút lên 33.83894
Acgumen của cận điểm 110.54044
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

3748 Tatum (1981 JQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1981 bởi E. Bowell ở Flagstaff (AM). Nó được đặt theo tên Jeremy B. Tatum, một nhà thiên văn học Anh Canada và cựu giáo sư ở Đại học Victoria.[1]

  1. ^ [1] The Royal Astronomy Society of Canada - Canadian Asteroids
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3748 Tatum
1967--3748-tatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)