User Tools

Site Tools


1968--10819-mahakala-la-gi

Mahakala
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. DeYoung
Nơi khám phá U.S. Naval Observatory, Washington
Ngày khám phá 19 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10819
Đặt tên theo Mahakala
Tên thay thế 1993 HG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7009409
Viễn điểm quỹ đạo 3.5873087
Độ lệch tâm 0.1409562
Chu kỳ quỹ đạo 2036.3297058
Độ bất thường trung bình 232.54940
Độ nghiêng quỹ đạo 1.37419
Kinh độ của điểm nút lên 41.91625
Acgumen của cận điểm 182.79850
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10819 Mahakala (1993 HG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 4 năm 1993 bởi J. DeYoung ở U.S. Naval Observatory, Washington.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10819 Mahakala
1968--10819-mahakala-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)