User Tools

Site Tools


1969--11150-bragg-la-gi

Bragg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. B. Zoltowski
Nơi khám phá Woomera
Ngày khám phá 21 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11150
Đặt tên theo William Henry Bragg
Tên thay thế 1997 YG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0928657
Viễn điểm quỹ đạo 2.8044771
Độ lệch tâm 0.1453056
Chu kỳ quỹ đạo 1399.5685908
Độ bất thường trung bình 202.86945
Độ nghiêng quỹ đạo 2.94375
Kinh độ của điểm nút lên 62.14232
Acgumen của cận điểm 53.62254
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

11150 Bragg (1997 YG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 12 năm 1997 bởi F. B. Zoltowski ở Woomera.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11150 Bragg
1969--11150-bragg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)