User Tools

Site Tools


1970--11349-witten-la-gi

Witten
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11349
Tên thay thế 1997 JH16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0772662
Viễn điểm quỹ đạo 2.6861984
Độ lệch tâm 0.1278339
Chu kỳ quỹ đạo 1342.5727700
Độ bất thường trung bình 306.37270
Độ nghiêng quỹ đạo 5.45858
Kinh độ của điểm nút lên 202.66075
Acgumen của cận điểm 94.12634
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

11349 Witten (1997 JH16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1997 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11349 Witten
1970--11349-witten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)