User Tools

Site Tools


1971--11584-ferenczi-la-gi

Ferenczi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11584
Đặt tên theo Sándor Ferenczi
Tên thay thế 1994 PP39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7869153
Viễn điểm quỹ đạo 3.2949691
Độ lệch tâm 0.0835356
Chu kỳ quỹ đạo 1936.9155223
Độ bất thường trung bình 127.84830
Độ nghiêng quỹ đạo 9.12670
Kinh độ của điểm nút lên 326.09090
Acgumen của cận điểm 97.95653
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11584 Ferenczi (1994 PP39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11584 Ferenczi
1971--11584-ferenczi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)