User Tools

Site Tools


1972--12001-gasbarini-la-gi

Gasbarini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 12 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12001
Tên thay thế 1996 ED9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0067424
Viễn điểm quỹ đạo 3.2747176
Độ lệch tâm 0.0426613
Chu kỳ quỹ đạo 2033.0326008
Độ bất thường trung bình 233.11446
Độ nghiêng quỹ đạo 14.05215
Kinh độ của điểm nút lên 156.36379
Acgumen của cận điểm 195.03555
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

12001 Gasbarini (1996 ED9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 3 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12001 Gasbarini
1972--12001-gasbarini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)