User Tools

Site Tools


1975--12576-oresme-la-gi

Oresme
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12576
Đặt tên theo Nicole Oresme
Tên thay thế 1999 RP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4580071
Viễn điểm quỹ đạo 2.8137827
Độ lệch tâm 0.0674867
Chu kỳ quỹ đạo 1563.1136442
Độ bất thường trung bình 306.87811
Độ nghiêng quỹ đạo 3.93925
Kinh độ của điểm nút lên 354.35289
Acgumen của cận điểm 52.10353
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

12576 Oresme (1999 RP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1999 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12576 Oresme
1975--12576-oresme-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)