User Tools

Site Tools


1977--13643-takushi-la-gi

13643 Takushi là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1525.4915356 ngày (4.18 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
1977--13643-takushi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)