User Tools

Site Tools


1978--13917-correggia-la-gi

Correggia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 6 tháng 3 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13917
Tên thay thế 1984 EQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5018600
Viễn điểm quỹ đạo 3.6476670
Độ lệch tâm 0.1863244
Chu kỳ quỹ đạo 1969.3186715
Độ bất thường trung bình 233.10712
Độ nghiêng quỹ đạo 13.65575
Kinh độ của điểm nút lên 345.89335
Acgumen của cận điểm 98.83335
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

13917 Correggia (1984 EQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1984 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13917 Correggia
1978--13917-correggia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)