User Tools

Site Tools


1979--14230-mariahines-la-gi

Mariahines
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14230
Tên thay thế 1999 XF100
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0057743
Viễn điểm quỹ đạo 2.3986591
Độ lệch tâm 0.0892021
Chu kỳ quỹ đạo 1193.6816045
Độ bất thường trung bình 130.49551
Độ nghiêng quỹ đạo 3.54121
Kinh độ của điểm nút lên 290.56822
Acgumen của cận điểm 245.65248
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

14230 Mariahines (1999 XF100) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14230 Mariahines
1979--14230-mariahines-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)