User Tools

Site Tools


1981--15378-artin-la-gi

Artin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 7 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15378
Tên thay thế 1997 PJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0624178
Viễn điểm quỹ đạo 3.0034580
Độ lệch tâm 0.1857606
Chu kỳ quỹ đạo 1472.4319631
Độ bất thường trung bình 223.67910
Độ nghiêng quỹ đạo 4.74460
Kinh độ của điểm nút lên 124.26593
Acgumen của cận điểm 221.88354
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

15378 Artin (1997 PJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 8 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15378 Artin
1981--15378-artin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)