User Tools

Site Tools


1982--15723-girraween-la-gi

Girraween
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15723
Đặt tên theo Girraween National Park
Tên thay thế 1990 SA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9736648
Viễn điểm quỹ đạo 2.5750882
Độ lệch tâm 0.1322172
Chu kỳ quỹ đạo 1252.8294806
Độ bất thường trung bình 58.42781
Độ nghiêng quỹ đạo 1.42882
Kinh độ của điểm nút lên 359.18053
Acgumen của cận điểm 7.95531
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

15723 Girraween (1990 SA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D. (2009). Dictionary of Minor Planet Têns: Addendum to Fifth Edition: 2006 - 2008. Springer. tr. 70. ISBN 978-3-642-01964-7. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2010. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15723 Girraween
1982--15723-girraween-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)