User Tools

Site Tools


1983--10820-offenbach-la-gi

Offenbach
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 18 tháng 8 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10820
Đặt tên theo Jacques Offenbach
Tên thay thế 1993 QN4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9037510
Viễn điểm quỹ đạo 2.8515594
Độ lệch tâm 0.1993158
Chu kỳ quỹ đạo 1339.1269421
Độ bất thường trung bình 302.49384
Độ nghiêng quỹ đạo 6.30076
Kinh độ của điểm nút lên 142.86745
Acgumen của cận điểm 284.11540
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10820 Offenbach (1993 QN4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols. Nó được đặt theo tên French composer Jacques Offenbach.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
1983--10820-offenbach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)