User Tools

Site Tools


1984--10990-okunev-la-gi

Okunev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10990
Đặt tên theo German Okunev
Tên thay thế 1973 SF6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7740231
Viễn điểm quỹ đạo 2.6536675
Độ lệch tâm 0.1986689
Chu kỳ quỹ đạo 1203.1488008
Độ bất thường trung bình 207.59932
Độ nghiêng quỹ đạo 6.19393
Kinh độ của điểm nút lên 180.46224
Acgumen của cận điểm 146.55562
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

10990 Okunev (1973 SF6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1973 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10990 Okunev
1984--10990-okunev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)