User Tools

Site Tools


1985--11151-oodaigahara-la-gi

Oodaigahara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 24 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11151
Đặt tên theo Mount Ōdaigahara
Tên thay thế 1997 YZ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2920614
Viễn điểm quỹ đạo 2.9167914
Độ lệch tâm 0.1199362
Chu kỳ quỹ đạo 1535.2055905
Độ bất thường trung bình 193.61193
Độ nghiêng quỹ đạo 12.18413
Kinh độ của điểm nút lên 270.21944
Acgumen của cận điểm 164.36214
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

11151 Oodaigahara (1997 YZ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 12 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11151 Oodaigahara
1985--11151-oodaigahara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)