User Tools

Site Tools


1986--11585-orlandelassus-la-gi

11585 Orlandelassus (tên chỉ định: 1994 RB17) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 3 tháng 9 năm 1994. Nó được đặt theo tên Orlande de Lassus, a Franco-Flemish composer of the 16th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
1986--11585-orlandelassus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)