User Tools

Site Tools


1987--12002-suess-la-gi

Suess
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec và L. Šarounová
Nơi khám phá Ondrejov
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12002
Tên thay thế 1996 FR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6734643
Viễn điểm quỹ đạo 3.3587531
Độ lệch tâm 0.1136048
Chu kỳ quỹ đạo 1913.2376488
Độ bất thường trung bình 350.06532
Độ nghiêng quỹ đạo 9.41596
Kinh độ của điểm nút lên 216.76913
Acgumen của cận điểm 98.48247
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

12002 Suess (1996 FR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1996 bởi P. Pravec và L. Šarounová ở Ondrejov.

The asteroid được đặt tên sau tên the Austrian geologist Franz Eduard Suess (1867–1942).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12002 Suess
1987--12002-suess-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)