User Tools

Site Tools


1988--12182-storm-la-gi

Storm
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12182
Đặt tên theo Theodor Storm
Tên thay thế 1973 UQ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0378074
Viễn điểm quỹ đạo 2.7420860
Độ lệch tâm 0.1473419
Chu kỳ quỹ đạo 1349.5244276
Độ bất thường trung bình 139.41147
Độ nghiêng quỹ đạo 1.85781
Kinh độ của điểm nút lên 190.78095
Acgumen của cận điểm 178.73721
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

12182 Storm (1973 UQ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1973 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12182 Storm
1988--12182-storm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)