User Tools

Site Tools


1989--12384-luigimartella-la-gi

Luigimartella
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12384
Tên thay thế 1994 TC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6965911
Viễn điểm quỹ đạo 3.2748565
Độ lệch tâm 0.0968384
Chu kỳ quỹ đạo 1884.3990290
Độ bất thường trung bình 267.03639
Độ nghiêng quỹ đạo 9.87770
Kinh độ của điểm nút lên 322.70138
Acgumen của cận điểm 350.99088
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

12384 Luigimartella (1994 TC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1994 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12384 Luigimartella
1989--12384-luigimartella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)