User Tools

Site Tools


1990--12577-samra-la-gi

Samra
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12577
Tên thay thế 1999 RA13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4846316
Viễn điểm quỹ đạo 3.0028490
Độ lệch tâm 0.0944363
Chu kỳ quỹ đạo 1660.0185230
Độ bất thường trung bình 345.30444
Độ nghiêng quỹ đạo 4.41821
Kinh độ của điểm nút lên 302.39230
Acgumen của cận điểm 19.06327
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12577 Samra (1999 RA13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12577 Samra
1990--12577-samra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)