User Tools

Site Tools


1991--12800-oobayashiarata-la-gi

Oobayashiarata
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12800
Tên thay thế 1995 WQ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9524313
Viễn điểm quỹ đạo 2.8363939
Độ lệch tâm 0.1845886
Chu kỳ quỹ đạo 1353.3088740
Độ bất thường trung bình 147.77512
Độ nghiêng quỹ đạo 0.88444
Kinh độ của điểm nút lên 1.71581
Acgumen của cận điểm 44.72084
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

12800 Oobayashiarata (1995 WQ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 11 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12800 Oobayashiarata
1991--12800-oobayashiarata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)