User Tools

Site Tools


1992--13063-purifoy-la-gi

Purifoy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 5 tháng 6 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13063
Tên thay thế 1991 LB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7926515
Viễn điểm quỹ đạo 2.6602675
Độ lệch tâm 0.1948421
Chu kỳ quỹ đạo 1213.4464836
Độ bất thường trung bình 319.89515
Độ nghiêng quỹ đạo 4.83190
Kinh độ của điểm nút lên 218.69956
Acgumen của cận điểm 121.84037
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

13063 Purifoy (1991 LB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 6 năm 1991 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13063 Purifoy
1992--13063-purifoy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)