User Tools

Site Tools


1993--13302-kezmoh-la-gi

Kezmoh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13302
Tên thay thế 1998 RO31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0833100
Viễn điểm quỹ đạo 2.4492098
Độ lệch tâm 0.0807277
Chu kỳ quỹ đạo 1246.1289955
Độ bất thường trung bình 164.43019
Độ nghiêng quỹ đạo 4.83304
Kinh độ của điểm nút lên 268.05753
Acgumen của cận điểm 224.04580
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

13302 Kezmoh (1998 RO31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13302 Kezmoh
1993--13302-kezmoh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)