User Tools

Site Tools


1994--13647-rey-la-gi

Rey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13647
Tên thay thế 1996 HR24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6222815
Viễn điểm quỹ đạo 3.7535211
Độ lệch tâm 0.1774270
Chu kỳ quỹ đạo 2079.0059210
Độ bất thường trung bình 338.84762
Độ nghiêng quỹ đạo 4.59487
Kinh độ của điểm nút lên 85.95941
Acgumen của cận điểm 224.29708
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

13647 Rey (1996 HR24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13647 Rey
1994--13647-rey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)