User Tools

Site Tools


1995--13918-tsukinada-la-gi

13918 Tsukinada (tên chỉ định: 1984 QB) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tsutomu Seki ở Geisei Observatory ở Kōchi, Kōchi Prefecture, Nhật Bản, ngày 24 tháng 8 năm 1984. Nó được đặt theo tên a coastal area gần the town thuộc Ōtsuki in Kōchi Prefecture.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13918 Tsukinada
1995--13918-tsukinada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)