User Tools

Site Tools


1996--14234-davidhoover-la-gi

Davidhoover
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14234
Tên thay thế 1999 XZ182
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8512114
Viễn điểm quỹ đạo 2.6753530
Độ lệch tâm 0.1820678
Chu kỳ quỹ đạo 1243.6738457
Độ bất thường trung bình 229.27731
Độ nghiêng quỹ đạo 7.54857
Kinh độ của điểm nút lên 31.24220
Acgumen của cận điểm 323.54114
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

14234 Davidhoover (1999 XZ182) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 12 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14234 Davidhoover
1996--14234-davidhoover-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)