User Tools

Site Tools


1997--14613-sanchez-la-gi

Sanchez
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14613
Tên thay thế 1998 TP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0653785
Viễn điểm quỹ đạo 3.3131729
Độ lệch tâm 0.2319945
Chu kỳ quỹ đạo 1610.8362746
Độ bất thường trung bình 75.85607
Độ nghiêng quỹ đạo 1.76852
Kinh độ của điểm nút lên 282.90130
Acgumen của cận điểm 83.76805
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

14613 Sanchez (1998 TP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14613 Sanchez
1997--14613-sanchez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)