User Tools

Site Tools


1998--15008-delahodde-la-gi

Delahodde
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15008
Tên thay thế 1998 QO6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0150854
Viễn điểm quỹ đạo 3.0947710
Độ lệch tâm 0.2112947
Chu kỳ quỹ đạo 1491.6483850
Độ bất thường trung bình 95.83385
Độ nghiêng quỹ đạo 5.60433
Kinh độ của điểm nút lên 24.83336
Acgumen của cận điểm 53.62679
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

15008 Delahodde (1998 QO6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15008 Delahodde
1998--15008-delahodde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)