User Tools

Site Tools


1999--15379-alefranz-la-gi

Alefranz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Sicoli và P. Chiavenna
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 29 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15379
Tên thay thế 1997 QG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2062898
Viễn điểm quỹ đạo 2.7173916
Độ lệch tâm 0.1038048
Chu kỳ quỹ đạo 1410.8743612
Độ bất thường trung bình 50.31066
Độ nghiêng quỹ đạo 5.41078
Kinh độ của điểm nút lên 223.16673
Acgumen của cận điểm 341.90138
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

15379 Alefranz (1997 QG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 8 năm 1997 bởi P. Sicoli và P. Chiavenna ở Sormano. Nó được đặt theo tên nhóm hài vùng Milan Ale e Franz, bạn tri kỷ của Chiavenna.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15379 Alefranz
1999--15379-alefranz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)