User Tools

Site Tools


2000--15724-zille-la-gi

Zille
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15724
Tên thay thế 1990 TW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0938238
Viễn điểm quỹ đạo 2.5699820
Độ lệch tâm 0.1020965
Chu kỳ quỹ đạo 1300.6610176
Độ bất thường trung bình 300.29719
Độ nghiêng quỹ đạo 5.40381
Kinh độ của điểm nút lên 211.67470
Acgumen của cận điểm 220.42889
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

15724 Zille (1990 TW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1990 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15724 Zille
2000--15724-zille-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)