User Tools

Site Tools


2001--10821-kimuratakeshi-la-gi

Kimuratakeshi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10821
Tên thay thế 1993 SZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9166759
Viễn điểm quỹ đạo 2.6239669
Độ lệch tâm 0.1557689
Chu kỳ quỹ đạo 1249.4804244
Độ bất thường trung bình 85.99042
Độ nghiêng quỹ đạo 3.09106
Kinh độ của điểm nút lên 216.07551
Acgumen của cận điểm 170.83465
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10821 Kimuratakeshi (1993 SZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học nghiệp dư Takeshi Kimura.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2001--10821-kimuratakeshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)