User Tools

Site Tools


2002--10991-dulov-la-gi

Dulov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10991
Tên thay thế 1974 RY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8166724
Viễn điểm quỹ đạo 2.8914348
Độ lệch tâm 0.2282791
Chu kỳ quỹ đạo 1319.2373797
Độ bất thường trung bình 136.19895
Độ nghiêng quỹ đạo 2.73404
Kinh độ của điểm nút lên 183.58520
Acgumen của cận điểm 134.90819
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10991 Dulov (1974 RY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1974 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10991 Dulov
2002--10991-dulov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)