User Tools

Site Tools


2004--11352-koldewey-la-gi

Koldewey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11352
Đặt tên theo Robert Koldewey
Tên thay thế 1997 WP22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6466170
Viễn điểm quỹ đạo 3.7046376
Độ lệch tâm 0.1665845
Chu kỳ quỹ đạo 2067.0106479
Độ bất thường trung bình 69.49920
Độ nghiêng quỹ đạo 2.33228
Kinh độ của điểm nút lên 114.42767
Acgumen của cận điểm 232.25652
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

11352 Koldewey (1997 WP22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11352 Koldewey
2004--11352-koldewey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)