User Tools

Site Tools


2005--11588-gottfriedkeller-la-gi

Gottfriedkeller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11588
Đặt tên theo Gottfried Keller
Tên thay thế 1994 UZ12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6705237
Viễn điểm quỹ đạo 3.6989261
Độ lệch tâm 0.1614586
Chu kỳ quỹ đạo 2075.8993791
Độ bất thường trung bình 171.92625
Độ nghiêng quỹ đạo 5.98032
Kinh độ của điểm nút lên 129.01999
Acgumen của cận điểm 243.12327
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11588 Gottfriedkeller (1994 UZ12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1994 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11588 Gottfriedkeller
2005--11588-gottfriedkeller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)