User Tools

Site Tools


2006--12003-hideosugai-la-gi

Hideosugai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12003
Tên thay thế 1996 FM5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0360300
Viễn điểm quỹ đạo 3.6774738
Độ lệch tâm 0.0955453
Chu kỳ quỹ đạo 2246.3492613
Độ bất thường trung bình 88.99569
Độ nghiêng quỹ đạo 9.86353
Kinh độ của điểm nút lên 10.83908
Acgumen của cận điểm 82.02308
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0276
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.20

12003 Hideosugai (1996 FM5) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1996 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12003 Hideosugai
2006--12003-hideosugai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)