User Tools

Site Tools


2007--12185-gasprinskij-la-gi

Gasprinskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12185
Đặt tên theo Ismail Gasprinski
Tên thay thế 1976 SL5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4903016
Viễn điểm quỹ đạo 2.9900210
Độ lệch tâm 0.0911843
Chu kỳ quỹ đạo 1656.7715220
Độ bất thường trung bình 328.10792
Độ nghiêng quỹ đạo 5.54598
Kinh độ của điểm nút lên 14.77264
Acgumen của cận điểm 30.91521
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

12185 Gasprinskij (1976 SL5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12185 Gasprinskij
2007--12185-gasprinskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)