User Tools

Site Tools


2008--12578-bensaur-la-gi

Bensaur
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12578
Tên thay thế 1999 RF17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0089415
Viễn điểm quỹ đạo 2.5933877
Độ lệch tâm 0.1269892
Chu kỳ quỹ đạo 1275.0286802
Độ bất thường trung bình 206.26272
Độ nghiêng quỹ đạo 7.26263
Kinh độ của điểm nút lên 327.58795
Acgumen của cận điểm 340.47175
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

12578 Bensaur (1999 RF17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12578 Bensaur
2008--12578-bensaur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)