User Tools

Site Tools


2009--12801-somekawa-la-gi

Somekawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 2 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12801
Tên thay thế 1995 XD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1640054
Viễn điểm quỹ đạo 2.7753054
Độ lệch tâm 0.1237622
Chu kỳ quỹ đạo 1417.5975918
Độ bất thường trung bình 100.35132
Độ nghiêng quỹ đạo 7.33945
Kinh độ của điểm nút lên 63.95388
Acgumen của cận điểm 351.31698
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

12801 Somekawa (1995 XD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 12 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12801 Somekawa
2009--12801-somekawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)