User Tools

Site Tools


2010--13064-haemhouts-la-gi

13064 Haemhouts (tên chỉ định: 1991 PC6) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 6 tháng 8 năm 1991. Nó được đặt theo tên Ben Haemhouts, a Belgian conductor, trombonist, và composer.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13064 Haemhouts
2010--13064-haemhouts-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)