User Tools

Site Tools


2011--13303-asmitakumar-la-gi

Asmitakumar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13303
Tên thay thế 1998 RX32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0755212
Viễn điểm quỹ đạo 3.0720396
Độ lệch tâm 0.1935904
Chu kỳ quỹ đạo 1508.1886474
Độ bất thường trung bình 54.52698
Độ nghiêng quỹ đạo 2.25080
Kinh độ của điểm nút lên 144.31722
Acgumen của cận điểm 294.64666
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

13303 Asmitakumar (1998 RX32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13303 Asmitakumar
2011--13303-asmitakumar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)