User Tools

Site Tools


2012--13650-perimedes-la-gi

13650 Perimedes (provisional designation: 1996 TN49) là một Trojan của Sao Mộc Hành tinh vi hình. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở the La Silla Observatory in Chile ngày 4 tháng 10 năm 1996. Nó được đặt theo tên Perimedes, a mythological character whose son, Schedius, was a military leader of the Phocians during the Chiến tranh thành Troia.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13650 Perimedes
2012--13650-perimedes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)