User Tools

Site Tools


2013--13920-montecorvino-la-gi

13920 Montecorvino (1985 PE1) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 15 tháng 08 năm 1985 bởi E. Bowell tại trạm thiên văn Lowell.

2013--13920-montecorvino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)