User Tools

Site Tools


2014--15014-annagekker-la-gi

Annagekker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15014
Tên thay thế 1998 RO74
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9628432
Viễn điểm quỹ đạo 2.4716524
Độ lệch tâm 0.1147389
Chu kỳ quỹ đạo 1205.9235770
Độ bất thường trung bình 259.78657
Độ nghiêng quỹ đạo 3.58461
Kinh độ của điểm nút lên 317.55333
Acgumen của cận điểm 135.34998
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

15014 Annagekker (1998 RO74) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15014 Annagekker
2014--15014-annagekker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)