User Tools

Site Tools


2015--10822-yasunori-la-gi

Yasunori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10822
Tên thay thế 1993 SK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0683282
Viễn điểm quỹ đạo 2.4492084
Độ lệch tâm 0.0843115
Chu kỳ quỹ đạo 1239.9550723
Độ bất thường trung bình 138.05872
Độ nghiêng quỹ đạo 2.48941
Kinh độ của điểm nút lên 57.67357
Acgumen của cận điểm 274.22205
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10822 Yasunori (1993 SK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami. Nó được đặt theo tên Yasunori Harada, một nhà thiên văn nghiệp dư.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2015--10822-yasunori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)